رویداد های آینده

سامانه آموزش آنلاین دِهِش

محصول دانش بنیان مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی

آخرین رویداد ها

مدرس این دوره از آموزش آنلاین زبان انگلیسی ویژه کنکور...

ادامه مطلب

مدرس این دوره از آموزش آنلاین ریاضیات کنکور جناب مهندس...

ادامه مطلب

وبیناری که بصورت رایگان برای دانش آموزان برگزار شد و...

ادامه مطلب

بخش هایی از ویدئو های آموزشی برگزار شده در سامانه...

ادامه مطلب

سامانه آموزش آنلاین دِهِش در اختیار تمامی...

ادامه مطلب
بالا